Trang Chủ Dịch vụ Tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt Hoàn vốn

Hoàn vốn

Hoàn vốn là gì?

Hoàn vốn là một chương trình khách hàng thân thiết mới của Grand Capital, nơi mọi khách hàng có thể nhận được một khoản bồi thường bằng tiền cho giao dịch tích cực.

Chương trình hoàn vốn không có bất kỳ điều khoản hoặc yêu cầu ẩn nào dựa trên số lượng lot được giao dịch. Chúng tôi chỉ trả tiền cho bạn cho các hoạt động giao dịch của bạn!

Bắt đầu giao dịch

Hoàn vốn được tính và trả như thế nào?

Hoàn vốn được tính bắt đầu từ ngày thứ 6 của hoạt động giao dịch. Ngày giao dịch tích cực là ngày có ít nhất một giao dịch được mở và đóng. Giao dịch phải dài ít nhất 5 phút. (Cuối tuần không được tính). Không có hoàn vốn trong 5 ngày đầu tiên giao dịch. Vào ngày thứ 6, bạn đặt hai giao dịch (0.1 lot) và 10 giao dịch (0.4 lot) vào ngày thứ 7. Trong trường hợp này, tiền hoàn lại của bạn sẽ như sau: 0.5 * 1.5 = $0.75.

Đọc các quy định

Điều khoản và điều kiện hoàn vốn

 1. Điều khoản chung
  1. 1.1 Chương trình khuyến mãi có hiệu lực vô thời hạn. Nó sẽ được thông báo công khai khi chương trình khuyến mãi kết thúc.
  2. 1.2 Nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi là Grand Capital, Ltd.
  3. 1.3 Nhà tổ chức có quyền thay đổi các điều kiện và số tiền hoàn vốn bất cứ lúc nào.
  4. 1.4 Nhà tổ chức có quyền hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào.
  5. 1.5 Dịch vụ hoàn vốn là một phần của chương trình thưởng của Công ty. Công ty có quyền từ chối thanh toán một phần hoặc toàn bộ tiền trong dịch vụ mà không cần giải thích, đồng thời khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đã tích lũy theo các điều khoản dịch vụ từ tài khoản giao dịch của Khách hàng.
 2. Thủ tục tham gia
  • 2.1 Tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch bằng tài khoản Standard thực có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi.
  • 2.2 Nếu một khách hàng có nhiều tài khoản Standard thì khoản hoàn vốn sẽ được tính riêng cho từng tài khoản.
  • 2.3 Việc tham gia vào các chương trình khuyến mãi khác của Grand Capital không hạn chế việc tham gia chương trình Hoàn vốn.
  • 2.4 Chỉ các tài khoản được xác minh mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi. Để xác minh tài khoản, chủ tài khoản phải cung cấp chức năng quét tài liệu nhận dạng quốc gia của mình bằng cách tải lên tài liệu trong phần Tài liệu trong Văn phòng Cá nhân. Số điện thoại di động cá nhân cũng phải được xác minh. Nhà tổ chức có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung để xác định danh tính và địa chỉ cư trú của khách hàng.
  • 2.5 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không thể tham gia chương trình khuyến mãi.
  • 2.6 Chỉ những cá nhân mới có thể tham gia chương trình khuyến mãi
  • 2.7 Tất cả những người tham gia phải đọc các quy tắc một cách cẩn thận. Sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không thể được sử dụng để căn cứ cho một khiếu nại.
 3. Thủ tục hoàn vốn
  • 3.1 Tất cả các tài khoản Standard thực đang hoạt động sẽ tự động đủ điều kiện cho chương trình khách hàng thân thiết Hoàn vốn. Không cần đăng ký bổ sung.
  • 3.2 Hoàn vốn chỉ được tính bắt đầu từ ngày tiếp theo sau 5 ngày liên tiếp giao dịch hoạt động. Ngày giao dịch tích cực là một ngày khi một giao dịch được mở hoặc đóng cửa. Giao dịch nên dài ít nhất 5 phút.
  • 3.3 Giao dịch liên tục có nghĩa là đặt các hoạt động giao dịch vào một ngày cơ sở hàng ngày: ít nhất một hoạt động giao dịch một ngày. Tất cả các đơn đặt hàng phải duy trì trên thị trường trong ít nhất 5 phút.
  • 3.4 Tùy thuộc vào số ngày giao dịch liên tiếp, khách hàng sẽ được cung cấp một trong các trạng thái sau:
   Mới - 5 ngày trở xuống
   Đồng - từ 6 đến 15 ngày liên tiếp
   Bạc - từ 16 đến 30 ngày liên tiếp
   Vàng - hơn 31 ngày liên tiếp
 4. 4. Công thức sau đây được sử dụng để tính số ngày giao dịch liên tiếp:
  • Nếu các hoạt động giao dịch được thực hiện 2 ngày trở lên liên tiếp, đồng hồ đo ngày sẽ thêm 1 đơn vị cho mỗi ngày giao dịch liên tiếp.
   Khi không có hoạt động giao dịch nào được thực hiện trong một ngày làm việc, giá trị đồng hồ đo ngày giảm đi 1.
   Giá trị đo ngày không thể nhỏ hơn 0.
 5. 5. Hoàn vốn được gửi hàng ngày và được tính như sau:
  • Mới - 0
   Đồng - $0.5 cho 1 lot
   Bạc - $1 cho 1 lot
   Vàng - $1,5 cho 1 lot
 6. Các giao dịch được mở trên các công cụ của nhóm FOREX MAJORS, FOREXT EXT 1, FOREXT EXT 2, FOREX METALS được tính đến khi tính toán doanh thu giao dịch.
 7. Hoàn vốn được gửi vào tài khoản được sử dụng để giao dịch.
  • 7.1 Hoàn vốn được gửi hàng ngày - tất cả các số liệu thống kê đều có sẵn trong Văn phòng Cá nhân của khách hàng.
 8. Tiền hoàn vốn có sẵn để rút tiền và chuyển khoản nội bộ ngay sau khi chúng được gửi vào tài khoản của khách hàng.
 9. Nếu xác định rằng khách hàng đang lạm dụng các điều khoản và điều kiện, công ty có quyền ngừng ký gửi hoàn vốn, cũng như rút tiền hoàn trả đã được gửi vào tài khoản trước đó. Nếu số tiền được rút vượt quá số dư của tài khoản, công ty có thể rút số tiền cần thiết từ tài khoản khác của khách hàng.
 10. Công ty có quyền thay đổi số tiền hoàn vốn theo các điều kiện thị trường thay đổi và thực hiện thay đổi cho các điều khoản và điều kiện của chương trình Hoàn vốn.
 11. Khiếu nại
  • 11.1 Tất cả các khiếu nại có thể được gửi tới địa chỉ [email protected].
  • 11.2 Tất cả các khiếu nại phải bao gồm: tên và họ, địa chỉ cư trú của khách hàng, số tài khoản và mô tả đầy đủ về vấn đề.

Trạng thái và phần thưởng

Người mới

Phần thưởng hàng ngày. Thống kê đầy đủ trong Văn phòng Cá nhân.

Đồng

6-15 ngày giao dịch liên tục.

Bạc

16-30 ngày giao dịch liên tục.

Vàng

Hơn 31 ngày giao dịch liên tục

Ưu điểm

 1. Hoàn vốn là phần thưởng bằng tiền thật mà bạn có thể rút ngay khi được gửi vào tài khoản của mình.

 2. Việc hoàn vốn không phụ thuộc vào số lượng lot; tuy nhiên, nó phụ thuộc vào số ngày giao dịch.

 3. Một khách hàng trở thành đủ điều kiện để hoàn vốn sau 5 ngày giao dịch liên tục. Càng nhiều ngày giao dịch, bạn càng nhận được nhiều tiền.

 4. Sau 5 ngày giao dịch, Hoàn vốn được gửi hàng ngày. Số liệu thống kê đầy đủ có sẵn trong Văn phòng Cá nhân của bạn.

 5. Số tiền hoàn vốn được tính dựa trên số ngày giao dịch đang hoạt động. Tùy thuộc vào số ngày bạn giao dịch, bạn sẽ được cung cấp một trong các trạng thái sau.

Làm thế nào để tham gia?

 • Mở tài khoản Standard
 • Giao dịch bất kỳ công cụ nào ngoại trừ CFD STOCK USA và Chứng khoán Nga.
 • Giao dịch liên tục trong 6 ngày và đặt ít nhất một giao dịch mỗi ngày.
 • Thời gian giao dịch liên tục của bạn càng dài, phần thưởng của bạn càng lớn.
Bắt đầu giao dịch
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?