Trang Chủ Về công ty Tài liệu và Thỏa thuận

Tài liệu và Thỏa thuận

Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu và thỏa thuận của công ty chúng tôi.

 • PDF

  Quy định đối với người quản lý dịch vụ "GC invest"

 • PDF

  QUY ĐỊNH DỊCH VỤ GC Invest

 • PDF

  "Investment portfolio" service agreement

 • PDF

  Franchising agreement

 • PDF

  Additional agreement for the Partner agreement

 • PDF

  Partner agreement

 • PDF

  Islamic Accounts Supplementary Agreement

 • PDF

  Regulation of procession and effectuation of trading transactions for CFD contracts

 • PDF

  RTO Regulation for ECN

 • PDF

  RTO Regulation

 • PDF

  NTO Regulation

 • PDF

  Client agreement

 • PDF

  Privacy policy

 • PDF

  Terms and Definitions

 • PDF

  "Managed Accounts" service regulation

 • PDF

  Risk disclosure

 • PDF

  AML and KYC policy

 • PDF

  Personal Bonus

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?