Tài liệu và Thỏa thuận

Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu và thỏa thuận của công ty chúng tôi.

 • PDF

  Quy định đối với người quản lý dịch vụ "GC invest"

 • PDF

  QUY ĐỊNH DỊCH VỤ GC Invest

 • PDF

  "Investment portfolio" service agreement

 • PDF

  Franchising agreement

 • PDF

  Additional agreement for the Partner agreement

 • PDF

  Partner agreement

 • PDF

  Islamic Accounts Supplementary Agreement

 • PDF

  Regulation of procession and effectuation of trading transactions for CFD contracts

 • PDF

  RTO Regulation for ECN

 • PDF

  RTO Regulation

 • PDF

  NTO Regulation

 • PDF

  Client agreement

 • PDF

  Privacy policy

 • PDF

  Terms and Definitions

 • PDF

  "Managed Accounts" service regulation

 • PDF

  Risk disclosure

 • PDF

  AML and KYC policy

 • PDF

  Personal Bonus

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?