Trang Chủ Giao dịch Nền tảng giao dịch

So sánh các nền tảng giao dịch

Lựa chọn chính xác một sàn giao dịch đã là một nửa trận chiến trong giao dịch.
Làm thế nào để nói những gì làm việc cho bạn?
Bạn có kế hoạch giao dịch trên PC hoặc điện thoại, hoặc có thể cả hai? Bạn có muốn sử dụng EA hoặc thích giao dịch thủ công? Điều gì quan trọng hơn: nhiều loại công cụ hoặc cài đặt linh hoạt của thiết bị đầu cuối?

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một bảng so sánh các nền tảng giao dịch.

So sánh các nền tảng giao dịch

Phiên bản dành cho máy tính
Phiên bản di động
Phiên bản web
Tài khoản giao dịch
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

MetaTrader 4

Một cổ điển phổ quát

Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
Swap Free Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

MetaTrader 5

Tiêu chuẩn mới

Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
MT5 Prime Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

WebTrader

Giao dịch trong trình duyệt

Phiên bản web Không
Phiên bản web Không
Phiên bản web
Mở
Tài khoản giao dịch
Swap Free Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không

MetaTrader 4

Một cổ điển phổ quát

Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
Swap Free Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

MetaTrader 5

Tiêu chuẩn mới

Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
MT5 Prime Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

WebTrader

Giao dịch trong trình duyệt

Spread cố định Không
Spread cố định Không
Phiên bản web
Mở
Tài khoản giao dịch
Swap Free Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không

MetaTrader 4

Một cổ điển phổ quát

Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
Swap Free Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

MetaTrader 5

Tiêu chuẩn mới

Phiên bản dành cho máy tính
Tải về
Phiên bản di động
Tải về
Phiên bản web Không
Tài khoản giao dịch
MT5 Prime Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán
Phân tích và tin tức trong nền tảng

WebTrader

Giao dịch trong trình duyệt

Spread cố định Không
Spread cố định Không
Phiên bản web
Mở
Tài khoản giao dịch
Swap Free Tìm hiểu thêm
Giao dịch thuật toán Không
Phân tích và tin tức trong nền tảng Không
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?