Trang Chủ Dịch vụ Tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt

Tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt

Grand Capital - ngôi nhà của những ưu đãi lớn nhất!
Tiền thưởng không tiền gửi và lãi cho tiền gửi, tiền thưởng cho khối lượng giao dịch, khuyến mại cho các loại công cụ cụ thể. Chỉ cần chọn con đường của bạn và chúng tôi sẽ chăm sóc tiền thưởng cho kế hoạch giao dịch của bạn. Chọn lợi nhuận - chọn Grand Capital.

Chọn phần thưởng

Thưởng +60% cho khoản tiền gửi bất kỳ

Phần thưởng tốt nhất cho các trader!
 • Tất cả lợi nhuận nhận được từ việc giao dịch tiền thưởng đều có thể rút được tự do.

 • Theo thời gian, tiền thưởng sẽ chuyển sang quyền sở hữu của khách hàng với tỷ lệ 3 USD trên 1 lot.

 • Tiền thưởng có thể được gia hạn 6 tháng một lần bằng cách gửi 10% số tiền ban đầu vào tài khoản của bạn.

 • Tiền thưởng có thể được sử dụng để chi trả cho việc rút tiền, có hiệu lực trong một khoảng thời gian giới hạn.


Điều khoản và Điều kiện chương trình

"Thưởng +60% cho khoản tiền gửi bất kỳ"


1. Điều khoản chung

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện này quy định việc tích lũy tiền thưởng trong Chương trình Tiền thưởng "Thưởng +60% cho khoản tiền gửi bất kỳ ", theo đó Công ty thực hiện các hoạt động với Người tham gia Chương trình Tiền thưởng, liên quan đến việc tích lũy và xóa Tiền thưởng vào tài khoản theo các Điều khoản và Điều kiện này.

1.2 Grand Capital là đơn vị tổ chức duy nhất của Chương trình thưởng.

1.3 Chương trình Tiền thưởng có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn. Việc kết thúc Chương trình thưởng sẽ được thông báo đặc biệt trong bài đăng thông tin trên trang web của Chương trình.

1.4 Ban tổ chức có quyền đơn phương chấm dứt Chương trình thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người tham gia.

1.5 Ban tổ chức có quyền đơn phương thay đổi toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình thưởng này mà không cần thông báo trước cho Người tham gia.

 

2. Đối tượng tham gia

2.1 Bất kỳ người nào đủ độ tuổi và năng lực pháp lý đều có thể tham gia Chương trình Tiền thưởng. Điều này bao gồm cả những người đã là khách hàng của Grand Capital trong thời gian hoạt động của Chương trình thưởng và những người mở tài khoản giao dịch với Grand Capital trong thời gian hoạt động của Chương trình thưởng.

2.2 Yêu cầu bắt buộc để tham gia Chương trình thưởng là xác minh điện thoại di động, cũng như nộp giấy tờ tùy thân cá nhân và xác nhận địa chỉ cư trú cho Ban tổ chức.

2.3 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không được phép tham gia Chương trình Tiền thưởng.

2.4 Công ty có quyền chấm dứt việc tham gia Chương trình Tiền thưởng và việc cung cấp tiền thưởng nếu tài khoản được quản lý bởi bên thứ ba.

 

3. Điều khoản nhận tiền thưởng

3.1 Tiền thưởng là số tiền ảo bằng loại tiền của tài khoản được ghi có vào tài khoản giao dịch của Người tham gia Chương trình Tiền thưởng này.

3.2 Yêu cầu Tiền thưởng sẽ được xử lý trong vòng 48 giờ kể từ khi gửi và tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của Người tham gia.

3.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia Chương trình thưởng: Standard, Swap Free.

3.4 Đòn bẩy cho tài khoản giao dịch được chọn để tham gia Chương trình thưởng không được vượt quá 1:200.

3.5 Để nhận được Tiền thưởng, Người tham gia phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch trong thời hạn của Chương trình Tiền thưởng. Khách hàng có quyền nhận Tiền thưởng sau mỗi lần gửi tiền. Số tiền thưởng là 60% số tiền gửi.

3.6 Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá 20,000 USD (hai mươi nghìn đô la Mỹ) cho mỗi Người tham gia.

3.7 Tiền thưởng được cấp vào tài khoản trong 6 tháng.

3.8 Thời gian thưởng có thể được kéo dài thêm 6 tháng nữa bằng cách gửi ít nhất 10% số tiền thưởng trước khi thời gian thưởng hết hạn.

3.9 Số tiền thưởng không được vượt quá số dư tài khoản hiện tại.

3.10 Các Chương trình Thưởng khác của Công ty không áp dụng cho tài khoản tham gia Chương trình Thưởng này.

3.11 Chương trình Tiền thưởng " Thưởng +60% cho khoản tiền gửi bất kỳ " sẽ chỉ được áp dụng cho tài khoản sau khi tất cả các khoản tiền thưởng khác đã bị hủy theo yêu cầu của Khách hàng và với điều kiện là tất cả các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Tiền thưởng đã được đáp ứng.

 

4. Sử dụng quỹ tiền thưởng

4.1 Không thể giao dịch chỉ bằng tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ bị xóa toàn bộ nếu số tiền riêng của Người tham gia trong tài khoản cạn kiệt.

4.2 Nếu tiền của Người tham gia bị rút khỏi tài khoản, Tiền thưởng sẽ bị giảm 60% số tiền đã rút.

4.3 Chuyển khoản nội bộ, thanh toán hoa hồng và các giao dịch phi giao dịch khác được tính là rút tiền.

4.4 Để rút tiền thưởng từ tài khoản được liên kết với Chương trình thưởng, Người tham gia phải tải lên bản sao/scan giấy tờ tùy thân hợp lệ cũng như bằng chứng về địa chỉ cư trú.

4.5 Cấm giao dịch trên tài khoản được liên kết với Chương trình Tiền thưởng bằng máy chủ proxy ẩn danh. Tài khoản sẽ bị loại và Tiền thưởng sẽ bị hủy nếu phát hiện có hơn 05 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau. Tài khoản có thể bị loại và Khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ nếu có bất kỳ lo ngại nào về việc lạm dụng Chương trình Tiền thưởng hoặc gian lận và/hoặc nếu phát hiện hành vi giả mạo/giả mạo giấy tờ nhận dạng do người tham gia Chương trình Tiền thưởng cung cấp.

4.6 Giao dịch đa chiều trên các tài khoản có tiền thưởng bị cấm, bao gồm cả việc sử dụng các tài khoản khác nhau, bao gồm cả các tài khoản được mở với các công ty/nhà môi giới khác. Trong trường hợp nghi ngờ giao dịch đa chiều sử dụng tiền thưởng của Công ty, Công ty có quyền hủy kết quả giao dịch.

4.7 Tiền thưởng sẽ bị xóa toàn bộ nếu một hoặc nhiều vị thế trên tài khoản bị đóng do Stop Out và không còn tiền riêng trong tài khoản của Khách hàng.

 

5. Rút tiền thưởng

5.1 Tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của người tham gia, miễn là giao dịch đang hoạt động. Người tham gia có thể yêu cầu 3 USD cho mỗi lot mở và đóng đầy đủ. Số tiền thưởng tối thiểu có thể được coi là tài sản là 50 USD. Yêu cầu ở dạng miễn phí phải được thực hiện qua email hoặc trong Tài khoản cá nhân. Chủ đề của yêu cầu phải là " Thưởng +60% cho khoản tiền gửi bất kỳ " – Chuyển vào quỹ cá nhân”. Yêu cầu phải bao gồm số tài khoản giao dịch và tên đầy đủ của Người tham gia.

5.2 Các công cụ giao dịch sau đây được xem xét trong tính toán: FOREX MAJORS, FOREX METALS, FOREX EXT 1, FOREX EXT.

5.3 Tiền thưởng sẽ bị xóa toàn bộ nếu không có tiền riêng của Người tham gia trong tài khoản giao dịch và không có vị thế giao dịch mở nào.

5.4 Tiền thưởng có thể được rút khỏi tài khoản giao dịch sau khi đạt được khối lượng giao dịch yêu cầu với số lượng 1 lot (tương đương 100,000 USD) cho mỗi 10 USD tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch. Việc tính toán khối lượng giao dịch yêu cầu bao gồm các giao dịch có kết quả tài chính cao hơn hoặc bằng quy mô hai mức chênh lệch của công cụ giao dịch.

 

6. Quy định cuối cùng

6.1 Công ty có quyền từ chối cấp Tiền thưởng cho Người tham gia bất cứ lúc nào, cũng như khấu trừ tiền thưởng đã cấp mà không cần giải thích.

6.2 Công ty có quyền thay đổi số tiền thưởng thành số tiền tín dụng mà không cần bất kỳ lời giải thích nào.

6.3 Người tham gia Chương trình Tiền thưởng có quyền hủy Chương trình bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu hủy. Tiền thưởng sẽ bị hủy ngay lập tức.

6.4 Tất cả những người tham gia Chương trình Tiền thưởng phải đọc kỹ và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này của Chương trình Tiền thưởng. Việc thiếu hiểu biết về các Điều khoản và Điều kiện này không thể được sử dụng làm lý do hợp lệ để đưa ra khiếu nại.

6.5 Tất cả các khiếu nại trong Chương trình thưởng này phải được gửi đến địa chỉ email sau: [email protected].

6.6 Tất cả các khiếu nại theo Chương trình Tiền thưởng này phải chứa các thông tin sau:

 • Tên đầy đủ của người tham gia.
 • Địa chỉ cư trú đầy đủ.
 • Số tài khoản của người tham gia.
 • Mô tả chi tiết về yêu cầu khiếu nại.

   

Thưởng +10%

Phần thưởng tốt nhất cho các trader!
 • Tất cả lợi nhuận nhận được từ giao dịch các quỹ tiền thưởng đều được rút tự do.
 • Trong thời gian này số tiền thưởng chuyển vào quyền sở hữu của khách hàng theo tỷ lệ: 1 đô la cho mỗi 1 lot.
 • Tiền thưởng có thể được gia hạn 6 tháng một lần bằng cách gửi 10% tổng số tiền ban đầu vào tài khoản của bạn.
 • Tiền thưởng có thể được sử dụng để rút tiền.


Điều khoản của chương trình khuyến mại

"Thưởng +10%"
 

1. Điều khoản chung

1.1 Khuyến mãi có hiệu lực vô thời hạn. Việc kết thúc chương trình khuyến mãi sẽ được công bố khi có.

1.2 Grand Capital là nhà tổ chức duy nhất của chương trình khuyến mãi.

1.3 Người tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản khuyến mại, cũng như danh sách và đặc điểm của các khoản thưởng được cung cấp.

1.4 Người tổ chức có quyền chấm dứt chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào.
 

2. Thành phần tham gia

2.1 Tất cả khách hàng của Grand Capital đều có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Bao gồm những người mở tài khoản giao dịch Grand Capital trong suốt thời gian khuyến mại.

2.2 Việc xác minh điện thoại hợp lệ và các giấy tờ định danh, cũng như xác nhận địa chỉ cư trú là bắt buộc để tham gia.

2.3 Các loại tài khoản giao dịch có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi: Standard, Classic, Investor, Master.

2.4 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình trong thời gian khuyến mãi. Chỉ áp dụng với lần nạp đầu tiên. Tiền thưởng là 10% số tiền ký quỹ.

2.5 Số tiền thưởng tối đa không được vượt quá 20.000 USD.

2.6 Nhân viên của Grand Capital và người thân của họ không được tham gia vào chương trình khuyến mãi.

2.7 Tất cả những người tham gia chương trình khuyến mãi phải đọc kỹ các điều khoản của chương trình khuyến mãi và theo dõi chúng. Sự thiếu hiểu biết về các điều khoản khuyến mại không thể là lý do hợp lệ khi gửi khiếu nại.

2.8 Các chương trình khuyến mại khác của Công ty không được áp dụng cho tài khoản tham gia chương trình khuyến mãi này.

2.9 Nếu bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác đã được yêu cầu cho tài khoản, tiền thưởng 10% chỉ có thể được cấp sau khi tất cả các khoản tiền thưởng khác đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của khách hàng và với điều kiện là tất cả các điều khoản khuyến mại đã được đáp ứng.
 

3. Yêu cầu tiền thưởng

3.1 Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải tạo một yêu cầu trong Văn phòng cá nhân hoặc liên lạc với người quản lý cá nhân qua email (địa chỉ email có sẵn trong Văn phòng cá nhân).

3.2 Để rút tiền thưởng, khách hàng phải nộp Hồ sơ Chứng minh hợp lệ cũng như bằng chứng địa chỉ cư trú.
 

4. Nhận tiền thưởng

4.1 Yêu cầu tiền thưởng được xử lý trong vòng 48 giờ và các khoản tiền thưởng được cấp vào tài khoản.

4.2 Nếu tiền rút ra từ tài khoản, tiền thưởng sẽ được giảm 40% số tiền rút.

4.3 Chuyển tiền nội bộ, hoa hồng và các giao dịch phi thương mại khác tương đương với một giao dịch rút tiền.

4.4 Khoản tiền thưởng được cấp cho khoảng thời gian 6 tháng.

4.4.1 Tiền thưởng có thể được gia hạn thêm 6 tháng bằng tiền gửi không dưới 10% số tiền thưởng, được thực hiện trước khi khấu trừ tiền thưởng.

4.4.2 Công ty có thể từ chối cấp tiền thưởng bất cứ lúc nào cũng như khấu trừ tiền thưởng hiện tại mà không có lời giải thích.

4.5 Không được giao dịch trên tài khoản liên quan đến giao dịch thông qua một máy chủ proxy ẩn danh. Nếu phát hiện có hơn 5 (năm) kết nối đến tài khoản từ các địa chỉ IP khác nhau thuộc các khu vực khác nhau, tài khoản có thể bị loại và tiền thưởng bị hủy bỏ. Nếu phát hiện thấy bất kỳ mối quan ngại nào về lạm dụng xúc tiến hoặc gian lận và / hoặc giả mạo tài liệu do người tham gia xúc tiến cung cấp, tài khoản có thể bị loại và khách hàng có thể bị từ chối dịch vụ.

4.6 Số tiền thưởng không được vượt quá số dư tài khoản.

4.7 Nghiêm cấm giao dịch đa cấp trên tài khoản tiền thưởng. Trong trường hợp vi phạm điều khoản này, Công ty có quyền khấu trừ tiền thưởng và một phần lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh với các quỹ tiền thưởng trên cơ sở tỷ lệ của các khoản tiền của khách hàng với lợi nhuận thu được.
 

5. Rút tiền thưởng

5.1 Với hoạt động kinh doanh các quỹ tiền thưởng dần dần trở thành tài sản của khách hàng. Vì khách hàng phải giao dịch và cho mỗi lô hàng mở và đóng đầy đủ, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường 1 đô la. Bonus được rút khi đã giao dịch đủ khối lượng, tương ứng với số tiền bonus nhận được.  Yêu cầu được gửi qua email hoặc thông qua Văn phòng cá nhân.

5.2 Các công cụ giao dịch sau đây được tính trong các phép tính: ECN_M.

5.3 Chủ đề của yêu cầu phải là: "Tiền thưởng cho bất kỳ khoản tiền gửi nào - tiền thưởng có thể rút ra ", số tài khoản giao dịch và tên đầy đủ của khách hàng.
 

6. Khiếu nại

6.1 Mọi khiếu nại có thể được chuyển tiếp đến [email protected].

6.2 Tất cả các yêu cầu phải có đầy đủ tên, địa chỉ cư trú chính xác, số tài khoản và mô tả kỹ lưỡng về vấn đề.

 

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?