Trang Chủ Dịch vụ Dịch vụ đầu tư

So sánh dịch vụ đầu tư

Nền tảng Copy trading

Sao chép từ nguồn tốt nhất!

Chiến lược

Tổng lợi nhuận

Interna 12

1526.18 %

Gunn GNR

126.54 %

Gunflower

67.34 %

Các trader hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới:

 • Một cộng đồng lớn các trader bảo thủ và năng nổ, sự lựa chọn là của bạn
 • Lợi nhuận cao, hoa hồng thấp
 • Quản lý rủi ro linh hoạt
 • Sao chép hệ số nhân
 • Quản lý lợi nhuận của bạn
Sao chép giao dịch

Danh mục đầu tư

Đầu tư vào những thứ tốt nhất!

Danh mục đầu tư tạo sẵn

Lợi nhuận 12 tháng

#Apple

410 %

#Google

255 %

#Tesla

2 425 %

#Nvidia

750 %

Kiếm tiền với nỗ lực tối thiểu:

 • Đầu tư vào các cổ phiếu bluechip. Cổ phiếu của các công ty lớn.
 • Danh mục đầu tư tùy chỉnh
 • Quản lý lợi nhuận
 • Đa dạng hóa rủi ro trong các lĩnh vực khác nhau
 • Khả năng tạo danh mục đầu tư phù hợp với mọi ngân sách
 • 20% tài sản bảo đảm của giá trị hợp đồng
Mua cổ phiếu

So sánh dịch vụ đầu tư

Đặc trưng
Copy trading
Danh mục đầu tư
Ngân sách tối thiểu
Ngân sách tối thiểu $100
Ngân sách tối thiểu $1000
Công cụ giao dịch
Công cụ giao dịch Bất kỳ (tiền tệ, cổ phiếu, kim loại, hàng hóa, chỉ số, hàng hóa), phụ thuộc vào chiến lược
Công cụ giao dịch Cổ phiếu, chỉ số, kim loại
Nền tảng giao dịch
Nền tảng giao dịch Copy trading
Nền tảng giao dịch MetaTrader 4, MetaTrader 5
Đa dạng hóa rủi ro
Đa dạng hóa rủi ro Đúng. Khả năng đầu tư vào các chiến lược khác nhau, đặt bất kỳ tỷ lệ sao chép nào, đặt giới hạn cho lãi và lỗ.
Đa dạng hóa rủi ro Đúng. Danh mục đầu tư được hình thành hàng tháng dựa trên phân tích lượng lớn dữ liệu. Tài sản cân bằng cho phép tối đa hóa lợi nhuận với rủi ro tối thiểu.
Xem ví dụ
Đường cong học tập
Đường cong học tập Dễ dàng
Đường cong học tập Trung bình
Giao dịch độc lập
Giao dịch độc lập Không
Giao dịch độc lập Đặt và đóng giao dịch độc lập
Đầu tư
Đầu tư Trong chiến lược giao dịch
Đầu tư Trong tài sản thị trường
Xếp hạng
Xếp hạng Xem
Dành cho ai
Dành cho ai Tất cả mọi người
Dành cho ai Tất cả mọi người
Lợi nhuận đầu tiên dự kiến
Lợi nhuận đầu tiên dự kiến Ngày tiếp theo sau khi đầu tư
Lợi nhuận đầu tiên dự kiến Danh mục đầu tư được thiết kế trong khoảng thời gian 1 - 6 tháng và mặc dù lợi nhuận đầu tiên có thể thấy vào ngày hôm sau, bạn nên đợi ít nhất 1 tháng để tối đa hóa lợi nhuận của mình
Lợi nhuận dự kiến
Lợi nhuận dự kiến Tùy thuộc vào chiến lược, xem bảng xếp hạng.
Lợi nhuận dự kiến Trung bình, 15–25% mỗi tháng, yêu cầu danh mục đầu tư
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?