Trang Chủ Giao dịch Nạp / rút tiền

Quỹ nạp và rút tiền

Phương thức nạp tiền
Tiền tệ chuyển
Thời gian chuyển
Hoa hồng

Chuyển khoản ngân hàng

EchelonPay

VND
từ 15 phút
0% (được bù bởi Grand Capital)

Hệ thống thanh toán điện tử

Help2Pay

Help2Pay
MYR, VND, THB, IDR
từ 15 phút
0% (được bù bởi Grand Capital)

Ngan Luong

Ngan Luong
VND, USD
từ 15 phút
0% (được bù bởi Grand Capital)

PayRedeem

PayRedeem
USD, EUR
từ 15 phút
0% (được bù bởi Grand Capital)

PayTrust

PayTrust
THB, IDR, VND, MYR
từ 15 phút
0% (được bù bởi Grand Capital)

Perfect Money

Perfect Money
USD, EUR
từ 15 phút
0.5%

Tiền điện tử

Bitcoin

Bitcoin
BTC
một ngày
được xác định bởi blockchain

Ethereum

Ethereum
ETH
một ngày
được xác định bởi blockchain

Tether

Tether
USDT
một ngày
được xác định bởi blockchain

*Bạn có thể gửi bằng INR, SGD thông qua chuyển đổi tiền tệ của bạn sang tiền tệ đại lý theo tỷ giá hiện hành.

Phương thức nạp tiền
Tiền tệ chuyển
Thời gian chuyển
Hoa hồng

Chuyển khoản ngân hàng

EchelonPay

VND
lên đến 3 ngày
1.75%

Hệ thống thanh toán điện tử

Help2Pay

Help2Pay
MYR, VND, THB, IDR
lên đến 3 ngày
30.000,00 IDR 50.000,00 THB 100,00 MYR 10,00 cho mỗi yêu cầu thanh toán

Ngan Luong

Ngan Luong
VND, USD
lên đến 3 ngày
0% (được bù bởi Grand Capital)

PayRedeem

PayRedeem
USD, EUR
lên đến 3 ngày
6%

PayTrust

PayTrust
THB, IDR, VND, MYR
lên đến 3 ngày
2.4%

Perfect Money

Perfect Money
USD, EUR
lên đến 3 ngày
0.5%

Tiền điện tử

Bitcoin

Bitcoin
BTC
lên đến 3 ngày
được xác định bởi blockchain

Ethereum

Ethereum
ETH
lên đến 3 ngày
được xác định bởi blockchain

Tether

Tether
USDT
lên đến 3 ngày
được xác định bởi blockchain

Công ty có quyền thay đổi mức hoa hồng được bồi thường trong một số trường hợp.

Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?